Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026