Clubul Sportiv Minaur demarează procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație

Anunțul privind selecția noilor membri ai Consiliului de Administrație ai Clubului Sportiv Minaur Baia Mare nu a fost făcut conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 255/2021, în sensul în care nu au fost trecute toate condițiile de participare și nu a fost publicat într-un ziar local tipărit.

Clubul Sportiv MINAUR Baia Mare, persoană juridică de drept public, înființată ca instituție publică prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 270/25.05.2015, în temeiul Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 255/2021 demarează procedura de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Minaur Baia Mare, după cum urmează: 3 reprezentanți ai mediului de sportiv, 2 reprezentanți ai mediului de afaceri și 1 reprezentant al cluburilor de copii si juniori.

Condițiile care trebuie să fie îndeplinite pentru a obține calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Minaur Baia Mare sunt:

Pentru mediul de afaceri:

  • – să nu fie asociat sau administrator în societăți aflate în procedură de insolvență sau faliment
  • – să nu figureze cu datorii către Bugetul Local unde își desfășoară activitatea agentul economic al cărui reprezentant este
  • – să aibă studii superioare finalizate cu diplomă de licență
  • – să prezinte cazierul judiciar

Pentru mediul sportiv:

  • – să facă dovada aportului la creșterea prestigiului Municipiului Baia Mare prin rezultatele sportive avute
  • – să aibă studii superioare finalizate cu diplomă de licență
  • – să prezinte cazierul judiciar

Pentru reprezentantii cluburilor pentru copii si juniori:

  • – să facă dovada calității de reprezentant al clubului pentru copii și juniori, cu activitate în Baia Mare de cel puțin 5 ani
  • – să aibă studii superioare finalizate cu diplomă de licență
  • – să prezinte cazierul judiciar

Dosarele se depun la sediul Clubului Sportiv Minaur Baia Mare, în localitatea Baia Mare, Bd. Unirii nr. 14A, Sala Sporturilor, de luni până vineri, între orele 9.00-14.00. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0362-807.882.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul.

Termenul de depunere al CV-urilor și dosarelor este de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, și anume până în data de 26.11.2021, inclusiv.