Rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat în data de 29 iunie

Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat în data de 29.06.2020 proba scrisă și în data de 02.07.2020  proba de interviu pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante în cadrul Clubului Sportiv Minaur Baia Mare

Conform prevederilor Regulamentului –cadru din 23 martie 2011 aprobat de Hotărârea nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, comisia de concurs comunică rezultatele finale ale concursului :

Nr crt.1.
Numele şi prenumele candidatului: Hotea Camelia
Punctaj Probă Scrisă: 85,00 puncte
Punctaj interviu: 100,00 puncte
Punctaj final: 92,50 puncte
Rezultatul final: Admis
Consilier organizator competitii debutant

Afişat astăzi, 02.07.2020 la ora 13,00  la biroul Clubului Sportiv Minaur din incinta Sălii Sporturilor”Lascăr Pană”.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte: Muresan Raluca

Membrii: Ardelean Andrada, Muntean Maria

Secretar de comisie: Barle Alina