Clubul Sportiv Minaur demarează procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație

Clubul Sportiv MINAUR Baia Mare este persoană juridică de drept public, înființată ca instituție publică prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 270/25.05.2015, in temeiul Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In urma sedintei Consiliului Local din data de 17 august 2021 s-a decis modificarea structurii Consiliului de Administratie al Clubului Sportiv Minaur Baia Mare, acesta urmand sa fie alcatuit din 7 membri, dupa cum urmeaza: 3 reprezentanti ai mediului de sportiv, 2 reprezentanti ai mediului de afaceri, 1 reprezentant al cluburilor de copii si juniori si directorul clubului.

Conditiile care trebuie sa fie indeplinite pentru a obtine calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Cluibului Sportiv Minaur Baia Mare sunt:

Pentru mediul de afaceri:

  • să nu fie asociat sau administrator în societăți aflate în procedură de insolvență sau faliment
  • sa nu figureze cu datorii catre Bugetul Local unde isi desfasoara activitatea agentul economic al cărui reprezentant este
  • sa aiba studii superioare finalizate cu diploma de licenta
  • sa prezinte cazierul judiciar

Pentru mediul sportiv:

  • să facă dovada aportului la creșterea prestigiului Municipiului Baia Mare prin rezultatele sportive avute
  • sa aibă studii superioare finalizate cu diploma de licentă
  • sa prezinte cazierul judiciar

Pentru reprezentantii cluburilor pentru copii si juniori:

  • sa faca dovada calitatii de reprezentant al clubului pentru copii si juniori, cu activitate in Baia Mare de cel putin 5 ani
  • sa prezinte cazierul judiciar

Dosarele se depun la sediul Clubului Sportiv Minaur Baia Mare, in loc. Baia Mare, Bd. Unirii nr. 14A, Sala Sporturilor, de luni pana vineri intre orele 09-14, informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0362-807882.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul.

Termenul de depunere al Cv-urilor si dosarelor este de 15 zile lucratoare de la data publicarii anuntului.